HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Khóa vân tay  AL20B

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Khóa vân tay AL20B

Liên hệ

Pát dưới khóa chốt thả AL 100PF

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Pát dưới khóa chốt thả AL 100PF

270.000 đ

Pát trên khóa chốt that Al 200PZ

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Pát trên khóa chốt that Al 200PZ

450.000 đ

Khóa cửa thả LB-22

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Khóa cửa thả LB-22

700.000 đ

Khóa cửa chốt thả AL 300

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Khóa cửa chốt thả AL 300

1.147.000 đ

Khóa cửa chốt thả Zkteco AL 300

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Khóa cửa chốt thả Zkteco AL 300

1.147.000 đ

Máy chấm công vân tay H8

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Máy chấm công vân tay H8

1.930.000 đ

Máy chấm công vân tay K14

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Máy chấm công vân tay K14

2.475.000 đ

Khóa cửa mã số Hune 929-M

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Khóa cửa mã số Hune 929-M

2.610.000 đ

Máy châm công vân tay WL10

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Máy châm công vân tay WL10

2.772.000 đ

Khóa cửa vân tay phòng ngủ Laffer T09

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Khóa cửa vân tay phòng ngủ Laffer T09

2.850.000 đ

Khóa cửa vân tay Laffer LX08

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Khóa cửa vân tay Laffer LX08

3.200.000 đ

Hotline tư vấn: 0968604138
Zalo
product