ĐẦU GHI HÌNH 5 IN 1 KBVISION

Đầu ghi hình 4 kênh 5 trong 1 KBvision KX-A7104SD6

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 4 kênh 5 trong 1 KBvision KX-A7104SD6

1.215.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh 5 trong 1 KBVISION KX-C7108TH1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 8 kênh 5 trong 1 KBVISION KX-C7108TH1

1.656.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh Kbvision KX-8104H1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 8 kênh Kbvision KX-8104H1

1.806.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh KX-7108TH1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 8 kênh KX-7108TH1

2.148.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh 5 trong 1 KBVISION KX-D8108H1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 8 kênh 5 trong 1 KBVISION KX-D8108H1

2.490.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-C7116H1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-C7116H1

2.530.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh HD Kbvision KX-2K8104H1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 4 kênh HD Kbvision KX-2K8104H1

2.669.000 đ

- 10% Đầu ghi hình 4 kênh 5 trong 1 KBVISION KX-D2K8104H1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 4 kênh 5 trong 1 KBVISION KX-D2K8104H1

2.475.000 đ

2.750.000đ

Đầu ghi hình KBvision KX-8108H1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình KBvision KX-8108H1

2.828.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh KX-7116H1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 16 kênh KX-7116H1

2.874.000 đ

Hotline tư vấn: 0968604138
Zalo
product