ĐẦU GHI HÌNH 5 IN 1 KBVISION

- 14% Đầu ghi hình 16 kênh 5 trong 1 KBVISION KX-D8816H1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 16 kênh 5 trong 1 KBVISION KX-D8816H1

10.284.000 đ

11.900.000đ

Đầu ghi hình 4 kênh 5 trong 1 KBvision KX-A7104SD6

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 4 kênh 5 trong 1 KBvision KX-A7104SD6

1.215.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh 5 trong 1 KBVISION KX-C7108TH1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 8 kênh 5 trong 1 KBVISION KX-C7108TH1

1.656.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh Kbvision KX-8104H1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 8 kênh Kbvision KX-8104H1

1.806.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh KX-7108TH1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 8 kênh KX-7108TH1

2.148.000 đ

- 91% Đầu ghi hình 32 kênh 5 trong 1 KBVISION KX-D8832H1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 32 kênh 5 trong 1 KBVISION KX-D8832H1

2.022.000 đ

23.400.000đ

Đầu ghi hình 8 kênh 5 trong 1 KBVISION KX-D8108H1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 8 kênh 5 trong 1 KBVISION KX-D8108H1

2.490.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-C7116H1

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-C7116H1

2.530.000 đ

Đâug ghi hình Kbvision KX-8832H1 HD-CVI 32 kênh

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Đâug ghi hình Kbvision KX-8832H1 HD-CVI 32 kênh

26.582.000 đ

Hotline tư vấn: 0968604138
Zalo
product